April 1, 2022

Norwegian media

Trass ny klimaplan ligg Oljefondet framleis etter. Morgenbladet, 18. desember 2022. Pdf

Vindkraft i naturområder er ikkje europeisk solidaritet. Morgenbladet, 6. november 2022. Pdf

Ukrainasanksjonane viser at Støre sjølv må driva gjennom klimaløftet om Oljefondet. Aftenposten 22. mars 2022. Med Patrick Bolton, Marcin Kacperczyk, og Knut Anton Mork. Pdf

Med nullutslepp bør Oljefondet ut av Norges Bank. Dagens Næringsliv, 24. november 2020. Med Knut Anton Mork. Pdf

Norges Klimaforpliktelser. Agenda Magasin, med Christiana Figueres og Knut Anton Mork. Pdf Originalversjon på Project Syndicate, 17 September 2021: Norway’s Sovereign Duty. Pdf

Oljefondet kan bli klimasinke. Dagens Næringsliv, 17 februar 2021, med Diego López. Engelsk versjon på OMFIF, 10. mars 2021: New Zealand sets climate benchmark for Norway.  Pdf

Landbasert vindkraft kan bli utdatert. Dagens Næringsliv. 14 September 2020. Pdf

Vi kan gi Oljefondet en klarere klimarolle. Dagens Næringsliv, 5. februar 2020. Pdf.  Svar ifrå statssekretær, Kari Olrud Moen, og mitt tilsvar til Olrud Moen. Engelsk versjon på OMFIF, 26. februar 2020: Norway’s Green Sovereign Wealth Push. Pdf