September 4, 2021

MEDIA

Interviews with Bloomberg:

Banks’ Hidden ESG Risks Exposed in Norway Wealth-Fund Review, by Lars Erik Taraldsen, 22 August 2021

Norway’s $1.4 Trillion Wealth Fund Puts Oil Stocks on Notice, by Lars Erik Taraldsen, 20 August 2021

Interview with Environmental Finance:

Zero emissions proposal for GPFG is ‘very significant’, by Thomas Cox, 23 August 2021. Pdf version

Interview with Norwegian press: 

Ønskjer Oljefondet-grep på viktig klimamøte: – Norge kan sette et eksempel. E24, by Kjetil Malkenes Hovland, 23 August 2021

Norwegian media coverage of policy statement on Government Pension Fund Global Membership of Net Zero Asset Owner Alliance:

En gyllen mulighet til å vise at Norge mener alvor med klimapolitikken. Dagens Næringsliv, by Knut Anton Mork, 6 October 2021

NMBU-økonomer oppfordrer Oljefondet om å forplikte seg til netto null utslipp innen 2050. NMBU,  by Ruth Lote, 10 September 2021